9 Ocak 2017 Pazartesi

KPSS-2016 /2 Bazı Kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları

KPSS-2016 /2 Bazı Kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme

JEOFİZİK KUYU LOGU ÖLÇÜMLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR

JEOFİZİK KUYU LOGU ÖLÇÜMLERİ HİZMETİ ALINACAKTIR
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2017/7710
1-İdarenin
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 – 0 312 285 58 14

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı,

1. BÖLGE (Çankırı-Karabük):
25.000 m Gamma-Ray Logu, 25.000 m Neutron Logu,
25.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,

2. BÖLGE (Aydın-Muğla):
33.000 m Gamma-Ray Logu, 33.000 m Neutron Logu
33.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,
 
3. BÖLGE (Muş):
50.000 m Gamma-Ray Logu, 50.000 m Neutron Logu
50.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,

4. BÖLGE (1.Bölüm İstanbul-Kırklareli):
100.000 m Gamma-Ray Logu, 100.000 m Neutron Logu
100.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,

5. BÖLGE (2.Bölüm Tekirdağ-Edirne):
100.000 m Gamma-Ray Logu, 100.000 m Neutron Logu
100.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,

6. BÖLGE (Ankara ve Çevresi):
25.000 m Gamma-Ray Logu, 25.000 m Neutron Logu
25.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü.

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer                : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.
b) Tarihi ve saati                 : 19/01/2017 – 10:30

Detaylı Bilgi

ihale ilanı

İHALE İLANI
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Üsküdar Fatma Nuri Erkan İlkokulu kantin kiralama işlemleri 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihale edilecektir.


1- Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu:
a) Okulun adı : Fatma Nuri Erkan İlkokulu
b) Bulunduğu ilçe : Üsküdar
c) Kira Tespit komisyonunca belirlenen muhammen bedel : 1.250,00TL ( binikiyüzelliTL)
d) İhalenin yapılacağı yer : Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
e) İhalenin yapılacağı tarih-saat : 13/01/2017 saat : 14,30
f) Öğrenci Mevcudu : 807
g) Demirbaş bedeli : 90.325,34TL.(doksanbinüçyüzyirmibeşliraotuzdörtkuruş)

detaylı bilgi

Bilgisayar İhalesi

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından aşağıda belirtilen adetlerde Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar Alımı herkese açık ihale usulü ile alımı yapılacaktır.

1) Ajansın İrtibat Bilgileri:
a) Adresi: Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY
b) Telefon ve faks numarası: 0326 225 14 15 ve Fax: 0326 225 14 52

2) İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, türü ve miktarı: Bilgisayar Alımı İşi
Masaüstü Bilgisayar : 11 Adet
Dizüstü Bilgisayar : 35 Adet
HDD (2 TB 7200 Rpm) : 1 Adet
RAM (8 GB 10600 PC3 DDR) : 2 Adet
b) Yapılacağı yer: : Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY

3) İhalenin:
a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü
b) Yapılacağı yer: : Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY
c) Tarihi ve saati: 29.01.2014 Saat: 10:00
d) İhale Doküman Bedeli: 50,00 TL (Posta veya kargo ücreti ekstra 30,00 TL)

Detaylı Bilgi 

2017 YILI MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAV TAKVİMİ

2017 YILI MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAV TAKVİMİ
sınav takvimi, MTSKS sınav sonuçları, ehliyet sınav sonuçları
2017 YILI MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAV TAKVİMİ

Sınav Adı ve Sınav Tarihi

MTSKS 2017-1
11 Şubat 2017 Cumartesi (Saat: 14.00)

MTSKS 2017-2
20 Mayıs 2017 Cumartesi (Saat: 14.00)

MTSKS 2017-3
29 Temmuz 2017 Cumartesi (Saat: 14.00)

MTSKS 2017-4
07 Ekim 2017 Cumartesi (Saat: 14.00)

MTSKS 2017-5
23 Aralık 2017 Cumartesi (Saat: 14.00)

2017 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı

Sınav tarihleri, sınav ücretlerinin yatırılma tarihleri, MTSK ların kursiyer bilgi girişi ve onay işlemleri, MTSK sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri

17.12.2016 Tarihinde yapılan MTSKS 2016/6 Sınav Sonuçları

Kaynak: meb.gov.tr

6 Ocak 2017 Cuma

İşletmemizin ekilişlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Zirai Mücadele İlaç alımı Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TIGEM)
Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü

İşletmemizin ekilişlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Zirai Mücadele İlaç alımı Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin
a) Adresi: Şeyhahmetli Köyü Yunak Yolu 54.km. 06905 POLATLI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 0312 632 20 20 - 312 632 20 25

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:

1-84g/I Epoxiconazole+250g/1 Fenpropimorph 2000 Lt
2-Litrede 22,4 g Imazamox ve 480 g Benzatonn etken maddeli 360 Lt
3- 100 g/I Alphacypermethrin etken maddeli 800 Lt
4- 360 gr.L Glyphosate Isopropylamin tuzu+30gr/L 400Lt

b) Teslim yeri: Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü Polatlı/ANKARA
c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde malın tamamını teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Polatlı/ANKARA
b) Tarihi ve saati: 24.01.2017 Salı günü saat: 14:00 ,bu tarihte ihalemiz gerçekleşmediği takdirde 31.01.2017 günü aynı saatte tekrarlanacaktır.

Detaylı Bilgi

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

İşin Adı: Türkiye Sağlığın Geliştirilmesi Araştırması İleri Analizine Yönelik Rapor Bazlı Bireysel Akademik Danışman İstihdamı ( 1 kişi)

Son Başvuru Tarih ve Saati: 17.01.2017 tarihinde saat 18.00

Aranılan Nitelikler:
- Üniversitelerin Tıp Fakültesi bölümünden mezun olmak
-  Epidemiyoloji ya da Biyoistatistik Bilim Uzmanlığı ya da doktorası yapmış olmak
- Halk Sağlığı, Biyoistatistik, Epidemiyoloji, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Bilim Dallarından birinden en az doçent düzeyinde bir unvana sahip olmak Sağlık alanında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makale ve benzeri yayınlar yapmış olmak
-  Bilgisayarda ofis programları ile raporlama sistemleri, araştırmalarda veri analizi ve uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler alanlarında deneyimli olmak

Detaylı Bilgi

Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı. 65.000 Ton Paketli Çayın Yükleme Boşaltma İşi

İHALE İLANI
ÇAY İŞLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAYKUR ANKARA PAZARLAMA VE ÜRETİM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2017/179
1-İdarenin
a) Adresi : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü -Yenidoğan Mah. İnönü cad.2 A Elmadağ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 863 1196- 312 863 5213
c) Elektronik posta adresi  : www.caykur.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği adres : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Yenidoğan Mah. İnönü cad.2A Elmadağ/ANKARA

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Tahmil-Tahliye Hizmet Alımı. 65.000 Ton Paketli Çayın Yükleme Boşaltma İşi
b) Yapılacağı yer : Çaykur Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü
c) Süresi : 12 Ay (1 yıl)
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Çaykur Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü Yeni Doğan Mah. İnönü cad.2A Elmadağ /ANKARA
b) Tarihi ve saati  : 17.01.2017 Salı günü saat 14.00

Detaylı Bilgi: www.caykur.gov.tr

2 Ocak 2017 Pazartesi

Gazeteler

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr

Gazeteler, gazete, http://ilanpostasi.blogspot.com.tr


yenimesaj,karar,türkiye,fotomaç,cumhuriyet, gazetesi, gazete,gazetesi,haber,oku

Türkiyede günlük yayınlanan gazetelere burdan ulaşabilirsiniz. Ulusal gazeteler, yerel gazetelerin internet sayfalarına ulaşmak çok kolay.
gazeteler,
günlük gazeteler,
ulusal gazeteler
gazete manşet
gazeteler son dakika
gazete oku,
gazete haberleri,
gazeteci,
hemen gazete oku
Türkiye gazeteleri


Gazeteler

Adana Gazeteleri Türkiyede günlük yayınl...