29 Ocak 2020 Çarşamba

Adıyaman sigorta şirketi- angay sigorta

Adıyaman angay sigorta firması

Trafik sigortası
DASK deprem sigortası
Tarsim Ziraai sigorta
Araç sigorta

Angay Sigorta
Tel:0416 2140610
Adıyaman

25 Ocak 2020 Cumartesi

Al Hayba Dizisi İzle


Al Hayba dizisi kocası ölen bir kadının küçük oğlu ile kocasının memleketine dönmesi ve eşinin ailesi ile tanışması ve onlarla olan münasebetlerini anlatmaktadır.
Filmde suça bulaşmış bir aile ve bu ailenin gelini arasında geçen olaylar anlatılmaktadır. Filmde bir suç örgütü olmasına rağmen filmde suç örgütü baz alınmıyor. Filmin genel ahenk i bir ailenin gündelik yaşamının konu edilerek biraz ağır çekimde gösterilmesi olarak anlatabiliriz belki filmden sıra dışı bir durum beklentisi ile filmi izlemeye devam ettim biraz sıkıcı oldu.  Bir film bulamazsanız izleyin derim. Filmin biraz geleneksel yaşama dem vurması filmin tek ayrıcalığıdır.

23 Ocak 2020 Perşembe

Size en yakın Acil Toplanma Alanı Sorgulama

Herhangi bir afet anında bölgenizdeki en yakın acil toplanma alanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Acil Toplanma Alanı Sorgulama

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 (Yirmi iki ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Detaylı Bilgi: https://personel.ticaret.gov.tr/data/5e27f25313b87600d82b4318/S%C3%96ZLE%C5%9EMEL%C4%B0%20B%C4%B0L%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%20PERSONEL%C4%B0%20ALIM%20%C4%B0LANI.pdf

Su Sondaj Kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizlerde çalışacaklar için sınav duyurusu

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun ile bu Kanunun 20. maddesine göre hazırlanan Yeraltısuları Tüzüğü’ nün 9. maddesi ve Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinin 2 maddesi gereğince yeraltısuyundan içme, kullanma, sulama ve diğer maksatlar için inşaa edilecek Su Sondaj Kuyusu, galeri- tünel, keson kuyu, drenaj ve kehrizlerde çalışacaklar için 2020 yılında aşağıda belirtilen dallarda;

1- I.Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
2- I. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
3- I.Sınıf Galeri-Tünelci,Kuyucu Yeterlik Belgesi
4- II.Sınıf Rotari Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
5- II. Sınıf Darbeli Sondörlüğü Yeterlik Belgesi
6- II.Sınıf Galeri-Tünelci,Kuyucu Yeterlik Belgesi
7- Hafif Araç Sondörlüğü Yeterlik Belgesi Sınavları yapılacaktır.

Sınavlar iki ilde yapılacak olup 1. sınava giremeyen veya ilk sınavda başarısız olanlar 2.sınav yerinde sınava katılabileceklerdir. Sınavlar sözlü ve yazılı olmak üzere 2 aşamada gerçekleşecektir.

Sınav Yeri ve Saati:

1. Sınav Yeri: DSİ 18. Bölge Müdürlüğü / ISPARTA Tesisleri
Yazılı Sınav Tarihi: 03 / Mart / 2020
Sabah oturumu saat : 09:30
Öğleden sonra oturumu : 14:30
Sözlü Sınav Tarihi: DSİ 11. Sondaj Sb. Müd. / AFYON Tesisleri
04 / Mart / 2020 saat: 09:30
Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 05 / Mart /2020
Sonuçların açıklanması: 06 / Mart / 2020
Son Başvuru Tarihi: 14 / Şubat / 2020

2. Sınav Yeri: DSİ 11. Bölge Müdürlüğü / EDİRNE Tesisleri
Yazılı Sınav Tarihi: 31 / Mart / 2020
Sabah oturumu saat : 09:30
Öğleden sonra oturumu : 14:30
Sözlü Sınav Tarihi: DSİ 9. Sondaj Sb. Müd. / LÜLEBURGAZ Tesisleri
01 / Nisan / 2020 saat: 09:30
Yazılı ve Sözlü sınav Değerlendirme Tarihi: 02 / Nisan / 2020
Sonuçların açıklanması: 03 / Nisan / 2020
Son Başvuru Tarihi: 13 / Mart / 2020

Detaylı Bilgi :DSİ

KAROTLU VE KIRINTILI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karotlu ve Kırıntılı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası: 2020/21423
1-İdarenin
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 – 0 312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı,

1.BÖLGE: 50.000 m
35.000 m Tekirdağ-Malkara, Edirne’de Karotlu Sondaj,
15.000 m Tekirdağ-Malkara, Edirne’de Kırıntılı Sondaj
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

2.BÖLGE: 25.000 m
22.500 m Kütahya, Bursa, Balıkesir’de Karotlu Sondaj,
2.500 m Kütahya, Bursa, Balıkesir’de Kırıntılı Sondaj,
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

3.BÖLGE: 20.000 m
17.000 m Çorum, Samsun’da Karotlu Sondaj,
3.000 m Çorum, Samsun’da Kırıntılı Sondaj
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

4.BÖLGE: 15.000 m
Aydın’da Karotlu Sondaj
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

5.BÖLGE: 10.000 m
Giresun, Sivas’da Karotlu Sondaj
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 120.000 m

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 5 (beş) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi : 1, 2, 3, 4 ve 5. Bölgeler; Sözleşmenin tebliğ tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren;
1.Bölge 360 (üçyüzaltmış) takvim günü,
2.Bölge 240 (ikiyüzkırk) takvim günü,
3.Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü,
4.Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü,
5.Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.
b) Tarihi ve saati: 03/02/2020 – 10:30

Detaylı Bilgi: MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2020/21372

1-İdarenin
   a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya / ANKARA
   b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14
   c) Elektronik posta adresi :
   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu hizmetin
   a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı,

1. BÖLGE: 5.000 m
Şırnak-Uludere, Yeşilyuva Mah, Küçükçay Mah. Karotlu Maden Sondajı,

2. BÖLGE: 8.400 m
Kastamonu-Merkez, Ilgaz, Karotlu Maden Sondajı,

3. BÖLGE: 3.500 m
Denizli-Acıpayam, Sarıkavak Karotlu Maden Sondajı,

4. BÖLGE: 2.500 m
Kayseri-Felahiye-Özvatan, Silahtar, Aşağı Boğaziçi Karotlu Maden Sondajı,

5. BÖLGE: 7.000 m
Kayseri-Yeşilhisar-Bünyan, Çöl Gölü, Tuzla Gölü Karotlu Maden Sondajı,

6. BÖLGE: 1.350 m
Kilis-Musabeyli, Boğazkerim,
Kilis-Musabeyli, Elbaran Karotlu Maden Sondajı.

   b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 6 (altı) bölgede yapılacaktır.

   c) İşin süresi : 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.  Bölgeler; Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü içinde yer teslimi yapılıp işe başlanacaktır. İşin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren;

1.Bölge 90 (doksan) takvim günü,
2.Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü,
3.Bölge 75 (yetmişbeş) takvim günü,
4.Bölge 60 (altmış) takvim günü,
5.Bölge 150 (yüzelli) takvim günü,
6.Bölge 45 (kırkbeş) takvim günü.

 3-İhalenin
   a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.
   b) Tarihi ve saati : 28/01/2020 – 10:30

Detaylı Bilgi :www.mta.gov.tr

19 Ocak 2020 Pazar

Ne İzlesek ; Güzelliğin Hanedanlığı Film İzle

Filmde başarılı bir mimarın gündelik hayatından bir kesit veriyor. Filmde evli olan mimar eşini aldatıyor. Mimar ve arkadaşlarının gündelik yaşamı anlatılıyor. Film biraz sıkıcı filmden beklenti heyecanlı olması  ben pek bir heyecan görmedim. Filme 10 üzerinden 4 puan az olmaz çok olur. İyi seyirler.

Quien a Hierro Mata (Göze Göz) Film İzle

Filmde kardeşi uyuşturucu bağımlısı olan bir hasta bakıcı ile bir uyuşturucu baronu arasında geçen hikaye anlatılmaktadır. Filmde bir klinikte çalışan hasta bakıcının kliniğine bir uyuşturucu baronu tedavi amaçlı gelir. Hasta bakıcı ve mafya babası arasında güvene dayalı bir bağ oluşur ve hasta bakıcı barona haberi olmadan uyuşturucu enjekte eder. Hasta bakıcının barondan öc almasını anlatmaktadır. İyi Seyirler

beleş resim, ücretsiz fotoğraf, boru, sulama borusu, yağmurlamaBedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, boru, sulama borusu, yağmurlama borusu, sulama, iletmek, su, tarımsal sulama, akmak, akışkan, taşımak, iletmek, zirai sulama borusu, arka plan fotoğrafı
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, boru, sulama borusu, yağmurlama borusu, sulama


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, boru, sulama borusu, yağmurlama borusu, sulama, iletmek, su, tarımsal sulama, akmak, akışkan, taşımak, iletmek, zirai sulama borusu, arka plan fotoğrafı
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, boru, sulama borusu, yağmurlama borusu, sulama, iletmek,


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, boru, sulama borusu, yağmurlama borusu, sulama, iletmek, su, tarımsal sulama, akmak, akışkan, taşımak, iletmek, zirai sulama borusu, arka plan fotoğrafı
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

ücretsiz fotoğraf, boru, sulama borusu, yağmurlama borusu, sulama, iletmek, su, tarımsal sulama, akmak, akışkan, taşımak, iletmek, zirai sulama borusu


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, boru, sulama borusu, yağmurlama borusu, sulama, iletmek, su, tarımsal sulama, akmak, akışkan, taşımak, iletmek, zirai sulama borusu, arka plan fotoğrafı
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

Farklı bir açıdan bakmak


Dışarıdan bakınca;
Günlük hayatta gerçekleşmiş olaylara baktığımız zaman bir olaya karışan taraflar konuşur bir de olaya karışmayanlar konuşur. Olaya karışmayanların yani olayda taraf olmayanların baktığı açıya dışarıdan bakınca olur. Günlük hayatta tartışmalarda bu terimi kullanırız biz dışarıdan bakınca kendi anladığımız düşünce üzerinden fikirlerimizi yürütürüz bizim burada yaptığımız yorum dışarıdan bakınca olur. Biz olaya farkı bir pencereden bakmış oluruz bizim değerlendirmemiz olayı kavramamıza bağlı olarak bazen doğru bazen yanlış olabilir. Bu nedenle bu tür durumlarda dışarıdan baktığımız zaman önce gelişen olayı iyi kavramamız gerekir.
Nelere dışarıdan bakarız.
Meydana gelen kavgalara
Bizden uzak gelişen olaylara
Başkalarının yaptıklarına biz dışarıdan bakarız.

Film izle Dizi İzle

Ne İzlesek?
SEE
See yani Türkçe anlamı göz olan dizi filmde Dünyada meydana gelen bir olay sonucu insan nüfusu azalmış ve yaşayan insanlar da kör olmuştur. Körlük bir genetik hastalık halini almıştır. Herkes kör olarak yaşamını devam ettirmektedir. Dizi filmde gözü görenler  cadı olarak kabul edilmektedir.  Film yapısı itibarı ile bir dizidir. Farklı bir temaya sahip olan SEE dizisi izlenmeye değer bir dizi olarak görmekteyim. Ben beğendim umarım sizde beğenirsiniz.

SEE Dizisi Fragmanı


17 Ocak 2020 Cuma

payanda dayanmış demir boru fotoğrafı


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, metal boru, boru, demir boru, paslanmış boru, eski boru, flaşlı boru, uzun, iletken, payanda
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

metal boru, boru, demir boru, paslanmış boru, eski boru, flaşlı boru fotoğrafı


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, metal boru, boru, demir boru, paslanmış boru, eski boru, flaşlı boru, uzun, iletken
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

bedava fotoğraf, kayalık, kaya fotoğrafı, konglomera, çakıl taşı, yamaç


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, kayalık, kaya fotoğrafı, konglomera, çakıl taşı, taş, taşlaşmış, taş arka plan, arka plan, yamaç, gökyüzü
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

ücretsiz fotoğraf, kayalık, kaya fotoğrafı, konglomera, çakıl taşı


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, kayalık, kaya fotoğrafı, konglomera, çakıl taşı, taş, taşlaşmış, taş arka plan, arka plan, yamaç, gökyüzü
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

bedava fotoğraf, kayalık, kaya fotoğrafı, konglomera, çakıl taşı, taş


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, kayalık, kaya fotoğrafı, konglomera, çakıltaşı, taş, taşlaşmış, taş arka plan, arka plan, 
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

9 şubat sigarayı bırakma günüBedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, sigarayı bırakma günü, 9 şubat sigarayı bırakma günü, sigara, kül tablası, çakmak, sigara kutusu, tutuşan sigara, yakmak, yanmak, kül, 
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

Yeşil renkli çakmak fotoğrafı


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, çakmak, ateş, alev, yangın, tutuşturmak, yakmak
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

kül tablasında tüten sigara fotoğrafıBedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, tüten sigara fotoğrafı, sigara, tütmek, tütün, kül tablası, plastik kül tablası, sarma sigara, tiryaki, bağımlılık, zararlı, sağlıksız
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

Yıldızlı arka plan fotoğrafı
Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, yıldız, arka plan, altlık, yıldızlar, grafik tasarım, tasarım, yıldızlı arka plan, arka plan fotoğrafı
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

Kuru sarmısak fotoğrafı


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, kuru sarmısak, sarmısak, sarmısak fotoğrafı, sebze salatası, kış salatası, doğranmış sebze, sebzesi, yardımcı yemek, servis, hazır
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

13 Ocak 2020 Pazartesi

bedava patates fotoğrafı

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, patates, sebze salatası, kış salatası, doğranmış sebze, sebzesi, yardımcı yemek, servis, hazır
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

12 Ocak 2020 Pazar

marul, marul yaprağı, yeşil marul, kış sebzesi, sebze, marul fotoğrafı

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, salata, sebze salatası, kış salatası, doğranmış sebze, sebzesi, yardımcı yemek, servis, hazır
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

ücretsiz fotoğraf, salata, sebze salatası, kış salatası, doğranmış sebze, sebzesi, yardımcı yemek, servis, hazır
Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, salata, sebze salatası, kış salatası, doğranmış sebze, sebzesi, yardımcı yemek, servis, hazır
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, çay bardağı, çay, boşalmış bardak, kirli çay bardağı, çalı bardak


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, çay bardağı, çay, boşalmış bardak, kirli çay bardağı, çalı bardak, çay, çay içmek, bardak
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, çay bardağı, çay, boşalmış bardak, kirli çay bardağı, çalı bardak

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, çay bardağı, çay, boşalmış bardak, kirli çay bardağı, çalı bardak, çay, çay içmek, bardak
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

şekerlik, şekerdanlık fotoğrafı

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, şeker, küp şeker, şekerlik, şekerdanlık, nişasta, kalori, tatlı, çay şekeri
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

şekerlik fotoğrafı, ücretsiz fotoğraf, şeker, küp şeker, şekerlik

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, şeker, küp şeker, şekerlik, şekerdanlık, nişasta, kalori, tatlı, çay şekeri
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

ücretsiz fotoğraf, şeker, küp şeker, şekerlik, şekerdanlık, nişasta, kalori, tatlı, çay şekeri

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, şeker, küp şeker, şekerlik, şekerdanlık, nişasta, kalori, tatlı, çay şekeri
Grafik tasarım çalışmalarınız için yukarıda bulunan fotoğrafı görsel çalışmalar için kullanabilir, değiştirebilir ve ticari çalışmalar için kullanabilirsiniz. Yukarıda bulunan fotoğraf sadece http://ilanpostasi.blogspot.com internet blogunda yayınlanmıştır. Sizde yeni fotoğraf koleksiyonumuzdan habedar olmak istiyorsanız bloga üye olun yeni fotoğraf eserlerimizden haberdar olun.
http://ilanpostasi.blogspot.com Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf hizmeti sunmaktadır. Bu bugün böyledir ve her zaman böyle olacaktır.

11 Ocak 2020 Cumartesi

Bedava fotoğraf, soğan, soğan fotoğrafı, sebze, gıda, besin, kabuklu, kabuklu sebze, sofralık soğan, yumrulu sebze


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, soğan, soğan fotoğrafı, sebze, gıda, besin, kabuklu, kabuklu sebze, sofralık soğan, yumrulu sebze
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

soğan fotoğrafı, bedava fotoğraf


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, soğan, soğan fotoğrafı, sebze, gıda, besin, kabuklu, kabuklu sebze, sofralık soğan, yumrulu sebze
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

bedava soğan fotoğrafı


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, soğan, soğan fotoğrafı, sebze, gıda, besin, kabuklu, kabuklu sebze, sofralık soğan, yumrulu sebze
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

bedava nar fotoğrafı hemen kullan

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, nar, nar fotoğrafı, nar meyvesi, ekşi nar, gıda, besin, kabuklu, kabuklu meyve, mandalina, meyve
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

plastik temizlik fırçası

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, plastik fırça, fırça, el fırçası, temizlik fırçası, eski fırça, yıpranmış fırça, yıpranmış, eski, temizlik
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

turunçgillerden mandalina meyvesi fotoğrafı


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, mandalina, narenciye, meyve, ekşi, mandalina, turunçgil, gıda, besin, kabuklu, kabuklu meyve, nar
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

bedava fotoğraf, kabuklu meyvelerdan mandalina


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, mandalina, narenciye, meyva, ekşi, mandalin, trunçgil, gıda, besin, kabuklu, kabuklu meyva
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

Mandalina fotoğrafı bedava resim


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, mandalina, narenciye, meyva, ekşi, mandalin, trunçgil, gıda, besin, kabuklu, kabuklu meyva
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

Bedava mandalina fotoğrafı

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, mandalina, narenciye, meyva, ekşi, mandalin, trunçgil, gıda, besin, kabuklu, kabuklu meyva
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

10 Ocak 2020 Cuma

ahşap arka plan fotoğrafı

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, ahşap arka plan fotoğrafı, arka plan, ahşap, doku, sıralı, doku, merdiven
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

bedava anahtarlık fotoğrafı

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, anahtarlık, anahtar, çilingir, kilit, güvenlik, kapı anahtarı, 
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

Bedava akan su videosu, bedava video çeşme videosu


Bedava akan su videosu, bedava video, beleş video, ücretsiz video, çeşme, akan su, pınar, suluk, musluk, akmak, şırıl şırıl akan su, akışkan videosu.
Yukarıdaki videoyu ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, kısa video olarak kullanabilirsiniz.

Plastik kırmızı renkli kül tablası fotoğrafı, Bedava küllük fotoğrafı


Kırmızı renkli küllük fotoğrafı


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, kül tablası, küllük, sigara küllüğü, sigara tablası, kül, sigara, altlık, pis, bağımlılık
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

Plastik mavi renkli kül tablası fotoğrafı, Bedava küllük fotoğrafı


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, kül tablası, küllük, sigara küllüğü, sigara tablası, kül, sigara, altlık, pis, bağımlılık
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

metalik kül tablası fotoğrafı, beleş fotoğraf

Metalik kül tablası fotoğrafı
Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, kül tablası, küllük, sigara küllüğü, sigara tablası, kül, sigara, altlık, pis, bağımlılık
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

bedava kül tablası fotoğrafı

Metal kül tablası fotoğrafı

Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, kül tablası, küllük, sigara küllüğü, sigara tablası, kül, sigara, altlık, pis, bağımlılık
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.

Metal kül tablası fotoğrafı, bedava resim


Bedava fotoğraf, bedava resim, beleş resim, ücretsiz fotoğraf, kül tablası, küllük, sigara küllüğü, sigara tablası, kül, sigara, altlık, pis, bağımlılık
Yukarıdaki fotoğrafı ücretsiz olarak görsel ve ya ticari çalışmalar için değiştirebilir, dağıtabilir, resim olarak kullanabilirsiniz.9 Ocak 2020 Perşembe

İnternet Sitenizin Ziyaretçi Sayısını Artırmak


Web sitesinin trafiği nasıl artırılır?

Bin bir emekle bir internet sitesi yaptınız fakat internet siteniz gereken trafiği almıyor ise, internet sayfanızın veya bloğunuzun internetteki trafiği az ise sizde internet sitenizin tıklanma sayısını artırabilirsiniz. Bunlar nedir derseniz


1. Reklam vermek
Arama motorlarına, sosyal paylaşım platformlarına reklam vermek.

2. İlgi çekici yazılar yazmak

3. Sizinle aynı konuda veya farklı konularda yayın yapan internet sitelerine link eklemek.

Hemen İlan Postasi na link ekleyebilirsiniz, yada internet sitenizi tanıtan bir yazıyı hemen  http://ilanpostasi.blogspot.com gönderin web siteniz bedava yayınlansın internet trafiğiniz artsın.

4. Sosyal medya da yer almak.
5. Ücretli Backlink almak
6. İnternet sitenize sitemap oluşturun
7. Web sitenizi dizinlere ekleyin.

Hemen Site Ekleyin Site Ekle

Gazeteler

Adana Gazeteleri Türkiyede günlük yayınl...